Dijital Dönüşüm

Dünya hızla değişiyor ve kuruluşlar, güncel ve rekabetçi kalabilmek için onunla birlikte değişmelidir. Bu değişim süreci dijital dönüşüm olarak bilinir. Dijital dönüşümü başarılı bir şekilde geçirmek için kuruluşların, teknoloji ve insan kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmayı içeren stratejik bir yaklaşım benimsemeleri gerekir.

Dijital dönüşüm göz korkutucu bir görev gibi görünebilir, ancak doğru plan uygulandığında kuruluşunuzun daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilir. Bu blog gönderisinde, dijital dönüşümün ne olduğunu, neden gerekli olduğunu ve bunu kendi kuruluşunuzda nasıl uygulayabileceğinizi keşfedeceğiz.

Dijital Dönüşüm: Stratejik yaklaşım

Dijital dönüşüm, dolayısıyla bilgi teknolojilerini (BT) etkin bir şekilde kullanarak, rekabeti etkili ve kapsamını artırmaya yönelik bir stratejidir. Organizasyonların rekabet güçlerini ve verimliliklerini artırmak için bilgi teknolojilerini (BT) kullandıkları dijital dönüşüm süreci.

Kurumlar dijitalleşmeye yönelik yaklaşımlarını geliştirerek, rekabete dayalı olmaya devam etmekte; Ancak bu sadece yeni teknolojilerin kullanımıyla olmamaktadır. Kuruluşlar, dijital dönüşüm yolculuklarına dijitalleşmeye yönelik yaklaşımlar geliştirerek başlar; ancak bu sadece yeni teknolojilerin kullanımı değildir.

Dijitalleşmenin temel amacı, işletmelerinde verimlilik sağlayarak hizmet ya da ürün sunumunu optimize etmesini sağlamaktır. Dijitalleşmenin birincil amacı, hizmet veya ürün teslimatını optimize etmek için işletmelerde esneklik sağlamaktır. Bunu yapabilmek için yapılar çalışma modellerini değiştirmeli ve buna bağlı olarak da yeni teknolojileri benimsemelidirler. Bunu yapabilmek için kuruluşların çalışma modellerini değiştirmeleri ve sonuç olarak yeni teknolojileri benimsemeleri gerekmektedir. Değişim sadece teknolojiyle olmaz; aynı zamanda organizasyonun dijital dönüşüme uygun hale getirilmesinde rol oynayan insan yerleşik de mevcuttur ki bununla ilgili olarak en az teknoloji kadar önemli olduğunu ifade etmek gerekir . Değişim sadece teknoloji ile ilgili değildir;

Dönüşüm neden gerekli?

Teknik geliştirmeler ortaya çıkarma sonucu çıkan yeniliklerden etkilenme herhangi bir sonuca yönelik faaliyet gösteren tüketimi dijitalleşmeyi gerçekleştirmek zorundadırlar. Teknik yeniliklerden etkilenen her sektörde faaliyet gösteren şirketlerin dijital dönüşüm gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu, kullanım zararlarını korumaları ve hatta artırmaları anlamlandırılmaktadır. Bu, şirketlerin rekabet güçlerini sürdürmeleri ve hatta artırmaları gerektiği anlamına gelir. Gerekli teknolojiye sahip olmasa bile dijitalleşen bir sonuca yönelik faaliyet gösteren bir şirketin başarılı olması mümkün değildir. Bir şirket gerekli teknolojiye sahip olmasa bile dijital ortamda başarılı olamaz. Dijital dönüşüm sadece teknolojiyle ilgili bir kavram olarak algılanmamalıdır; aynı zamanda organizasyonel yaklaşımlar da kapsam dahilindedir. Dijital dönüşüm sadece teknoloji ile ilgili bir kavram olarak algılanmamalı; aynı zamanda örgütsel yaklaşımları da kapsar.

Dönüşüm nasıl yapılır?

Dijital dönüşüm sadece teknolojik yenilikleri takip etmekten ibaret değildir; bunun yanı sıra, işletmelerin dijitalleşmeyi benimseyebilmeleri için çeşitli yaklaşımlarda bulunmalar? kendini ifade etmek gerekir . Dijital dönüşümün tek yönü teknolojik yenilikleri takip etmek değil; şirketlerin dijitalleşmeyi benimsemek için çeşitli yaklaşımlar benimsemesi gerektiğini de belirtmek gerekir. Dijital dönüştürme süreci olduğu unutulmamalıdır. Dijital dönüşümün bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Strateji geliştirmeden, uygulama ve sonuç değerlendirmesine kadar herhangi bir dijital planlama tamamlanması için belli adlar izlenmelidir . Herhangi bir dijital projeyi tamamlamak için, strateji geliştirmeden uygulamaya ve sonuç değerlendirmeye kadar belirli adımlar atılmalıdır.

Bir şirkette dijital dönüşüm yapabilmek için öncelikle ciddi bir strateji geliştirmesi yapılmalıdır . Bir şirketi dijital olarak dönüştürmek için öncelikle ciddi bir strateji geliştirmesi yapılmalıdır. Bu stratejinin ardından uygulama adımları, planlanmalı, uygulamaya başlanmalı, ardından da sonuçlar ki buna verimlilik artışı denilebilir . Bu stratejiden sonra uygulama adımları planlanmalı, uygulanmaya başlanmalı ve ardından sonuçlar değerlendirilmelidir ki buna verimlilik artışı denilebilir.

Dijital Dönüşüm: Teknoloji

Herhangi bir zamanda dijitalleşmeyi geçirmesi, öncelikle teknolojiden faydalanmaları nedeniyle gerekli hale gelir. Örneğin, gezmek artık istedikleri zaman ve yerde hizmetlerden yararlanabilecekleri esnek seçeneklerden uzaklaşmak; sosyal medya da kullanıcıları ve faydalarını daha iyi anlamayı mümkün kılarak, fayda sağlamaya başladı. Sonuç olarak, markaların sonundaki gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), mobil uygulamalar, ses asistanları ve gidiş interneti (IoT) gibi kullanım teknolojilerinden yararlanılmalıdır.

Ancak, herhangi bir bilgisayarın dijitalleşmesi sadece teknolojiye dayanan bir yaklaşımla olmaz; aynı zamanda insan kaynakları da dijitalliğe uyum sağlanması gerekir ki bu sistem tamamlanabilsin. Yani, organizasyonun tüm departmanlarında – pazarlama, satış, mühendislik vb. – yetenekli insan kaynaklarıyla donatmadaki kilit rol vurgulanmalıdır.

Teknolojiyi kullanarak daha etkili işletimi.

Yapay zeka (YA) ve bulut bilim altyapısı (CAAS) gibi kalıcı teknolojiler sayesinde organizasyonlar neredeyse sonsuz veriyi toplayabilir ve analiz edebilir duruma gelebilirler; bu kullanıcı doğru stratejiler belirleme ve ölçüm aralıklarını optimize etmek için kullanırlar. Geleneksel olarak, bununla birlikte veriyi toplama, analiz etme ve değerlendirme becerisinin eksikliğinden dolayları organizasyonlara rehberlik güvencesi bir merkezî bir araştırma departmanı ya da birim vardı; Ancak CAAS sayesinde herkes alabilir eriyebilir ve bunları anlayabilir duruma geldiler . Bu yaklaşımdaki amaç, organizasyonun tasarrufunu sağlayacaktır. Çünkü herkes ortaya çıkan soruna odaklanabilir; ayrıca Verimlilik önlemlerine de katkıda bulunur çünkü problemler anlamlandıktan sonra doğru bakımla hedeflenmiş olur.

Teknolojiyi kullanarak daha verimli çalışma.

Ofis ortamında çalmaları azaltma, gerçekten de şehirde şehir ayarlayan sensörlü alarmlarla birlikte aktarılacak yerdeki yoğunluğu nedeniyle şehirdeki trafik sorununu ortadan kaldırılmaya bağlanacaktır. Ayrıca mobilite arttıran , ofis taahhütlerinde ofiste çalışan kişiler arasında mesafe engellemeleri azaltılacak . Dijital Kitap, ofis hayati içindeki en büyük değişikliktir; ofislere ilişkin önceki algılama tamamen değişecektir.

Dijital Dönüşüm: İnsan Kaynakları.

İnsan kaynakları sistemleri, işe alma, eğitim, değerlendirme ve ödeme gibi birçok işlevi kullanmak üzere işletim sistemleridir. Bu sistemlerin dijital ortama taşınması insan kaynaklarını daha etkin hale getirebilir. Dijital etki faaliyet gösteren birçok şirket, insan kaynağı yönetimi konusunda avantaj sağlamaya başlamıştır. İnsan kaynağı yönetimindeki bu gelişmeler, işletme rekabet avantajlarını artırmada umut verici.

İnsan harcaması etkin kullanımı.

İnsan kaynaklarının dijitalleştirilmesi, insan kaynağı yönetiminin etkinliğine yardımcı olabilir. Dijital etki faaliyet gösteren birçok şirket, insan kaynağı yönetimi konusunda avantaj sağlamaya başlamıştır. İnsan kaynakları yönetimindeki bu gelişmeler, işletme rekabet avantajlarını artırmada umut verici.

İnsan tüketimi verimlilik çalışması.

Dijital etki faaliyet gösteren birçok şirkette, çalışanlar için esnek çalma saatleri uygulamasıyla birlikte verimli çalma ortamları da sunulmaktadır. Bu sayede çalışanlar istedikleri zaman diliminde işyerine gelebilmektedir ve dolayısıyla da daha verimli çalışabilmektedirler. Ayrı dijital teknolojiler sayesinde çalışmalar hakkında bilgi merkezi ve bunu paylaşma konusunda da kolaylık elde edilmektedir.

Çözüm

Dijital dönüşüm, kuruluşların operasyonlarını düzene sokmak, müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve üretkenliklerini artırmak için teknolojiyi kullanarak performanslarını geliştirmelerini sağlayan stratejik bir yaklaşımdır. Bu, dikkatli planlama ve uygulama gerektiren bir süreçtir, ancak faydaları açıktır: dijital dönüşümden geçen işletmeler, artan verimlilik, etkinlik ve rekabet gücü görmeyi bekleyebilir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir